Webbhotell

Ett webbhotell är en service som möjliggör för den som inte vill upprätthålla en egen offentlig webbserver att publicera sig på World Wide Web. Ett webbhotell har en internetansluten dator (webbserver) – i praktiken flera datorer, för att klara behovet av kapacitet och tillgänglighet – där åtskilliga brukare kan lägga upp sina hemsidor eller webbplatser (under skilda domännamn).

Det finns kostnadsfria webbhotell och webbhotell som kostar pengar. Kostnadsbelagda webbhotell erbjuder generellt mer långtgående teknisk support än webbhotell som är gratis och som sällan erbjuder mer än mycket fundamental stöd. Ofta kan samma webbhotell tillhandahålla viss service kostnadsfri men ta betalt för att erbjuda större kapacitet eller mer avancerade funktioner. En del webbhotell är reklamfinansierade.

Tjänster på ett webbhotell
Webbhotell karakteriseras bland annat av dessa egenskaper:

Lagringsutrymme - mängden data som kan förekomma på en webbplats.
Trafikkapacitet - mängden data som en webbplats kan förse per tidsenhet.
åtkomlighet - hur stor del av tiden som webbmaterialet är tillgängligt (ofta räknat som antal nior: till exempel 99,9 % av tiden motsvarar i genomsnitt 10 minuter avbrott i veckan).
Säkerhetskopiering - sköts säkerhetskopieringen tillräckligt väl eller bör kunden själv säkerhetskopiera innehållet
Plattform - exempelvis Linux- eller MS Windows-servrar, väsentligt för somliga skriptspråk och om det är möjligt att logga in och arbeta direkt med en kommandotolk.
Databaser - hur många, och av vilken typ. En vanlig typ är MySQL.
Skriptspråk - möjlighet att göra dynamiska webbsidor (till exempel med PHP och CGI). Därtill kan du välja website PHP version helt själv med de flesta webbhotellen.
Vilka potential som finns att uppdatera webbsidorna - till exempel via webben, eller genom att skicka uppdaterade filer med ftp eller ssh.
Möjlighet att logga in på servern för att interaktivt arbeta med sidorna
Möjlighet att få statistik över trafiken till webbsidorna.
I allmänhet erbjuder sig kommersiella webbhotell att registrera och förvalta önskad domän för kunden. Seriösa webbhotell registrerar åtminstone på begäran domänen i kundens namn, så att byte av webbhotell eller utnyttjande av annan för vissa service knutna till domänen är möjligt utan strul.

Utöver www-servicen brukar webbhotell även erbjuda e-post, med adresser som hör till den berörda domänen. Exempelvis kan ett företag med webbplats på adressen www.firma.se även få e-postadresser för de medarbetare med formatet namn@firma.se.

Antalet e-postadresser, potential till IMAP och webbpost, administration av e-postlistor, filter för skräppost (spamfilter), virusskydd och dylikt varierar mellan olika webbhotell, liksom huruvida e-posten sköts enligt standarderna, till exempel huruvida en administratör kan nås på namnet postmaster.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *